Search form

Mateo 11:19

19Hasta siak no Anak to Otow no migpagduma-duma to pagkoon dow pag-inom, pigsawoy a dan isab. Og-ilingon a no yogodon dow palahobog dow duma to mgo magsukutay to buhis hasta duma no makasasaya. Di inggad sikan on, ogkamaanan no hustu to impang-anad ku dow to impang-anad ni Juan, su ogkitaon sikan duon to kinabuhi to mgo otow no ogtuman to pagboot to Diyus angod kanay dow ki Juan.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index