Search form

Mateo 11:7

To Paghisgut ni Jesus bahin ki Juan

(Lucas 7:24-35)

7Paglikat on to sikan mgo sinugu ni Juan, pig-ikagihan ni Jesus to mgo otow no nahimun duon, “No umandiya kow ki Juan diya to matahay no banwa, nokoy man to pigpamangha now? Otow buwa no ogkaisab-isab to hona-hona angod to tigbow no ogkawkaemagon? Kona.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index