Search form

Mateo 15:31

31Pagkita to mgo otow to sikan, naboyong yagboy sikandan aw sajaa dan to Diyus to mgo kaliwat ni Israel. Su to mgo poha nakaikagi on aw to mgo pogkot migdojow on. To mgo pulid nakapanow on aw to mgo buta migkita on.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index