Search form

Mateo 21:12

To Pag-abug ni Jesus to mgo Mamaligjaay duon to Bayoy to Diyus

(Marcos 11:15-19; Lucas 19:45-48; Juan 2:13-17)

12Pag-andiya ni Jesus to Bayoy to Diyus, meyduon pigkita din no namoli aw namaligja duon. Dajun din sikandan abuga. Aw pamaliskada din to mgo lamisa to mgo magsinsilyuhay to saepi dow mgo ingkudanan to sikan namaligja to salapati no ighalad.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index