Search form

Mateo 22:16

16Migsugu sikandan to pila no mgo sakup dan dow sakup to partidu ni Hari Herodes diya ki Jesus. Kagi dan, “Sir, namaan koy no matinod-anon ka, aw matuud yagboy to igpang-anad nu bahin to pagtuman to Diyus. Inggad hintawa to igpag-atubang nu, pinag-angod nu to pagpang-anad kandan su wada ogpayabihon nu.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index