Search form

Mateo 23:13

Alaot to Ogpamatitinood

(Marcos 12:40; Lucas 11:39-52)

13“Alaot kow no mgo maistru to tinuuhan ta dow mgo Pariseo no kunungkun mgo diyusnon! Su ogbaebagan now to mgo otow no ogpasakup podom duon to ogharian to Diyus. Iyan ogkaangodan now to otow no kona ogkaliyag ogsed to bayoy, aw kona now isab ogpasedon to duma no ogkaliyag ogsed.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index