Search form

Mateo 3:11

11Dajun din ikagihi sikan tibo mgo otow duon, “Ogbawtismuhan ku sikiyu to wohig pagpakiyaya no migsosey kow on aw pigtalikudan now to mgo sae now. Di meyduon ogpakasunu kanay no ogpamawtismu isab. Yabow pad yagboy kanay su ngani man to pagdaya to sapatus din, di kona a og-angajan. Iyan igbawtismu din to Ispiritu Santu dow kaeju.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index