Search form

Mateo 3:7

7Meyduon isab mgo inila to tinuuhan to mgo Hibru no og-ilingon to Pariseo dow Saduseo no mig-andiya kandin su ogpabawtismu. Di pagkita ni Juan kandan, mig-ikagi sikandin, “Sikiyu no angod to hayas no mgo malimbungon, nokoy no mig-andini kow man? Nailing buwa to boot now no ogpakalikoy kow to kaboyu to Diyus ko mabawtismuhan kow.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index