Search form

Mateo 5:13

To mgo Sakup ni Jesus Ogkaangod to Asin dow Lamparahan

(Marcos 4:21-25; 9:50; Lucas 8:16-18; 14:34-35)

13“Sikiyu no mgo sakup ku,” kagi ni Jesus, “angod kow to asin no igkadojow to tibo kaotawan. Di ko pananglitan mutab-as on to asin, og-amonuhon to pagpabalik to lami? Igtimbag on puli aw oggiok-giokan to mgo otow.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index