Search form

Mateo 6:1

To Pagtabang to mgo Pubri

1Migpadajun si Jesus to pag-ikagi, “Aha kow no kona kow ogpakita-kita ko ogtuman kow to Diyus. Su ko ilingon now to sikan, kona kow ogbayosan to Diyus no Amoy now diya to yangit.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index