Search form

Mateo 6:5

To Pag-ampu

(Lucas 11:1-13)

5“Ko og-ampu kow,” kagi ni Jesus, “kona kow ogpagsunud to diya mgo otow no kunungkun diyusnon. Ogtindog sikandan no og-ampu duon to simbahan aw duon to mgo karsada agun kitaon sikandan to mgo otow. Di indani seini. Manno nadawat dan on to pagsaja to mgo otow, wadad bayos no ogkadawat dan no ogkapuun to Diyus.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index