Search form

Mateo 7:6

6Dajun ipananglit ni Jesus to mgo otow no kona ogkaliyag ogpaminog to kagi to Diyus. Kagi din, “Ajaw igbogoy to kaning Diyus diya to idu, su ginona kow ogkagaton. Kona now isab igtimbag to mgo perlas duon to babuy, su ginona ogkagiok-giokan.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index