Search form

Mateo 8:10

10Pagdinog ni Jesus to kagi to sikan kapitan, natingaya yagboy sikandin. Kaling pig-ikagihan din to mgo otow no migduma kandin, “Disti on ko migkita a to pagtuu no angod to kadigon to seini, inggad pad kani to mgo kaliwat ni Israel!

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index