Search form

Mateo 9:13

13Na, pangintaga kow dow nokoy to igpasabut to sikan kagi to Diyus no pig-iling, ‘Kona no iyan og-awoson ku to mgo mananap no ogtutungon no ighalad now kanay. Iyan nasi og-awoson ku no mukae-at kow to duma.’ Kona no iyan ing-andini ku to pagkabig to mgo otow no oghona-hona no matarong sikandan. Di iyan pig-andini ku to mgo makasasaya.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index