Search form

Mateo 9:35

To Pagkae-at ni Jesus to Kaotawan

35Na, pigyogob-yogob ni Jesus to kayunsudan dow kabaryuhan. Nang-anad sikandin duon to mgo simbahan to mgo Hibru, aw iwali din to Madojow no Nawnangonon bahin to paghari to Diyus. Pinangdojow din isab to mgo otow to inggad nokoy no pigbati dan.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index