Search form

Roma 10:5

5Meyduon sinuyat ni Moises bahin to pagdawat to Diyus to mgo otow pinaagi to pagtuman dan to mgo balaod din. Mig-iling sikandin, “To otow no ogpakayogob to pagtuman to mgo balaod to Diyus iyan ogkabogajan to kinabuhi no wada katapusan.”

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index