Search form

Roma 10:6

6Di meyduon isab sinuyat bahin to pagdawat to Diyus ita tongod nasi to pagtuu ki Jesu-Cristo no pig-iling, “Kona kow on oghona-hona no malisod ogpamanghaon sikandin. Kona kow og-iling, ‘Madojow podom ko meyduon og-andiya to diatas to pagpamangha kandin,’ su mig-andinid on sikandin to pasak.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index