Search form

Roma 11:28

28To kahan-inan to mgo Hibru nahinang on no mgo kuntra to Diyus su wada sikandan tuu to Madojow no Nawnangonon bahin ki Jesu-Cristo. Sikan kona dan no pagtuu kadojawan now nasi su ogpakalugar kow on to pagpasakup kandin. Di to mgo Hibru pinili gihapun to Diyus aw hinigugma din tongod to diya saad din to mgo minuna dan.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index