Search form

Roma 2:9-10

9-10To tibo ogpamanghinang to madoot og-abuton to maagbot no mgo antusonon aw ogkasamuk to hona-hona, di to diya matarong to mgo hinang ogsajaon dow ogpasidonggan to Diyus aw ogpalinawon to ginhawa. Ogbayosan to tibo mgo otow tongod to nangkahinang dan, madojow ko madoot, yabi to mgo Hibru hasta isab to kona no mgo Hibru. 11Su to Diyus wada pinayabi.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index