Search form

Roma 4:17

17Su meyduon sinuyat no kagi to Diyus ki Abraham no pig-iling, “Oghinangon ku sikuna no amoy to mahan-in no mgo tribu.” Natuman on sikan su sikandin on to amoy tanow no namanuu. Aw sikan Diyus no pigtuuhan din iyan mey gahom to pagbanhaw to mgo patoy aw og-ikagi sikandin sahian ka da to nahitabu on inggad wada pad.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index