Search form

Roma 6:19

19Impananglit ku to pagkaudipon agun mahaewajan kow to pagsabut. To diya una, migpaudipon kow to sae, kaling nakahinang kow to maligsom, aw migyabi pad to paghinang now to inggad nokoy no madoot. Di kuntoon, domdoma now no Diyus yagboy to bag-u no agayon now, kaling iyan payabiha to pagkadiyusnon agun musupu kow to kinaiya din.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index