Search form

Aposel 11:2-3

2-3Ezɨ kamaghɨn Pita uamategha Jerusalemɨn ghuavanabo. Ezɨ gumazir uan mɨkarzir mogomebar iniba aghoregha nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itiba, me Pitan atara egha ghaze, “Nɨ ghua uan mɨkarzir mogomebar iniba aghorezir puvatɨzibar gumazibar dɨpenibar ghua egha me koma api.”

4Ezɨ Pita maghɨra bizir a batoziba bar deravɨra dar gun me mɨgei,

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index