Search form

Aposel 13:43

43Egha me bar God ko mɨgeir dɨpenim ateghava azenan ghue. Ezɨ Judan avɨrim ko gumazir igharaziba, me Judan araziba bar dar gɨn zuir gumaziba, me Pol koma Barnabasɨn gɨn zui. Ezɨma aning me mɨgɨava, men nɨghnɨziba fa ghaze, ia Godɨn nɨghnɨzimɨn gɨn mangɨva an apangkuvimɨn apengan ikɨ.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index