Search form

Aposel 24:14

14“Ezɨ kɨ guizbangɨra mɨgei, kɨ en ovavibar Godɨn ziam fava egha Tuavir kamɨn zui. Tuavir kamɨn ziam Judaba kamaghɨn a dɨbori, ifarir darasi. Kɨ nɨghnɨzir gavgavim bar Moses Osirizir Araziba ikiava, egha Godɨn akam inigha izir gumaziba osirizir akabar iti.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index