Search form

Jon 10:38

38Ezɨ kɨ an ingangarim gami. Ezɨ ia nan akam nɨghnɨzir gavgavim an ikian aghuaghɨva, egh ia nɨghnɨzir gavgavim nan ingangarir kɨ amibar ikɨ. Eghtɨ ia deravɨra fofoziba ko nɨghnɨziba kamaghɨn da ini, Afeziam nan aven iti, ezɨ kɨ Afeziamɨn aven iti.”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index