Search form

Jon 16:30

30Ezɨ e datɨrɨghɨn fo, nɨ biziba bar dagh fo. Gumazitam bizir mam nɨn azangsɨghasava amima, nɨ an nɨghnɨzibagh fogha gɨfa. Nɨ an azangsɨzim bagha mɨzuai puvatɨ, nɨ fogha gɨfa. Kamaghɨn amizɨ, e nɨghnɨzir gavgavim ikia ghaze, nɨ God ko ikegha egha nɨ ize.”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index