Search form

Jon 18:10

10Ezɨ Saimon Pita mɨdorozir sabar mam inigha ize, egha uan sabam a mɨkɨrɨgha egha ofa gamir gumazir ekiabar dapanimɨn ingangarir gumazim mɨsuegha, egha an kuarir guvimɨn itim atu, ezɨ a irɨ. Ingangarir gumazir kamɨn ziam, Malkus.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index