Search form

Jon 18:15

Pita ghaze, a Iesus gɨfozir puvatɨ

(Matyu 26:69-70 ko Mak 14:66-68 ko Luk 22:55-57)

15Ezɨ Saimon Pita ko suren gumazir igharazir mam, aning Iesusɨn gɨn zui. Ofa gamir gumazir ekiabar dapanim, a suren gumazir kam gɨfo, ezɨ kamaghɨn a Iesusɨn gɨn ghua ofa gamir gumazir ekiabar dapanimɨn dɨpenimɨn dɨvazimɨn aven ghu.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index