Search form

Luk 3:19

Herot Jon kalabus gatɨ

19Ezɨ dughiar kam Herot gavmanɨn gumazir dapanimɨn ti. A uan aveghbuam Filipɨn amuim Herodias koma akui, egha arazir kurar maba sarama ami. Ezɨ kamaghɨn Jon Herodias bagha Herotɨn guam gatɨgha a mɨkeme.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index