Search form

Mak 1:44

44“Nɨ oragh. Nɨ bizir kamɨn gun gumazir igharazitam mɨkɨman markɨ. Nɨ mangɨ uan mɨkarzim ofa gamir gumazimɨn akagh. Moses fomɨra mɨkemezir arazim, nɨ arazir kamɨn gɨn mangɨva, uan arɨmariam gɨvazir bizim bagh Godɨn ofa damu. Nɨ damightɨma, me ganigh fogham, nɨn arɨmariam guizbangɨra gɨfa.”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index