Search form

Mak 1:45

45Ezɨma gumazir kam Iesus a mɨkemezɨ moghɨn damuan aghuaghava egha bizir kam bar me mɨgei. Kamaghɨn amizɨma maburan avɨrim Iesus akuvazɨma, kamaghɨn a nguibar ekiatamɨn aven azenaram aruir puvatɨ. A uabɨra itir danganimɨn itima, gumazamiziba a bagha tintinibar izavɨra iti.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index