Search form

Mak 10:30

30egh gumazir kam datɨrɨghɨn nguazir kamɨn God guizbangɨra bizir a faragha itiba bar dagh afiragh a danɨngam. A dɨpenir avɨriba ko aveghbuaba ko buaramiziba ko amebaba ko borir avɨriba, ko azenir avɨriba a danɨngam. Eghtɨ Godɨn gɨn zuir gumazibagh asɨghasɨzir araziba a uaghan dar aven ikiam. Eghtɨma dughiar gɨn izamim zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim an a danɨngam.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index