Search form

Mak 10:32

Iesus uan ovevem, dughiar mɨkezimɨn uam a mɨgei.

(Matyu 20:17-19 ko Luk 18:31-34)

32Egha me Jerusalemɨn ghuavanagava Iesus farazɨma, an suren gumaziba an gɨn ghua nɨghnɨzir avɨribagh amima, me ko zuir gumazamiziba atiati. Ezɨ Iesus ua uan 12 plan suren gumaziba inigha me mɨriamɨn ghughava, a bativamin bizibar gun me mɨgei.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index