Search form

Mak 5:7-8

7-8Ezɨ Iesus kamaghɨn duar kuram mɨgei, “Nɨ duar kuram, nɨ gumazir kam ategh azenan izɨ.” Iesus kamaghɨn a mɨgeima, ezɨ gumazir kam pamtem arava kamaghɨn mɨgei, “Nɨ manmaghɨn na damuasa, Iesus biziba bar dar pɨn itir Godɨn Otarim. Kɨ Godɨn damazimɨn pamtem nɨn azangsɨsi, nɨ na gasɨghasɨghan markɨ.”

9A kamaghɨn mɨgeima Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ uan ziam dɨborogh.” Ezɨ duar kurar kam a ikaragha kamaghɨn a mɨgei, “E bar avɨraseme, kamaghɨn nan ziam Avɨriba.”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index