Search form

Mak 6:14

Herot Jon, Gumaziba Ruer Gumazimɨn, fɨrim atu

(Matyu 14:1-12 ko Luk 3:19-20 ko 9:7-9)

14Ezɨ Iesus bizir avɨribagh amizɨma an ziam otogha ekevezɨma, gumazir avɨriba a gɨfo. Ezɨ danganir kamɨn atrivim, Herot, a baraki. Me marazi kamagh mɨgei, “Jon Gumaziba Ruer Gumazim aremegha ua dɨkafi. Kamaghɨn a mirakelbar amuamin gavgavim iti.”

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index