Search form

Matyu 14:13

Iesus dagheba isa 5,000 gumazibagh anɨngi

(Mak 6:31-44 ko Luk 9:10-17 ko Jon 6:1-13)

13Ezɨ Iesus orazi, me Jonɨn fɨrim atuzɨma an ovenge, ezɨma a nguibar kam ategha kurim inigha gumaziba itir puvatɨzir danganir mamɨn ghu. A uan suren gumaziba ko ghu. Ezɨ gumazamizir avɨrim orazima, a kagh ghu. Ezɨ me nguibar ekiam ategha, a buria uan suebar zui.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index