Search form

Matyu 18:8

8“Eghtɨ nɨn dafarim o suem nɨ damutɨ, nɨ arazir kuratam damighɨva, anetugh a makunigh. Kamaghɨn dera, nɨ dafarir vamɨra ko suer vamɨra ikɨva zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuimɨn aven mangam. Nɨ dafarir pumuning o suer pumuning ikɨtɨ me nɨ isɨva avir munger puvatɨzim mɨkɨnigham.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index