Search form

Rom 11:1

God Israelbar tongɨn itir varazira men apangkuvigha, ua bagha me amɨsefe.

1Kamaghɨn amizɨ, kɨ bizir kam gɨnɨghnɨgha ian azai, God uan gumazamiziba batosi, o? Bar puvatɨ! Kɨ uabɨ Israelɨn gumazir mam, kɨ Abrahamɨn ovavim, kɨ Benjaminɨn anabar gumazir mam.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index