Search form

Rom 11:11

God Kantrin Igharazibar Gumaziba ua me ini

11Kɨ ua ian azai, Israelba asaghporiaghrɨgha, egh me iregh mamaghɨra ikɨ, egh ua daruan kogham, o? Bar puvatɨ! Guizbangɨra, men arazir kuraba bangɨn Godɨn akurvazim Kantrin Igharazibar Gumazibar ize. God kamaghɨn ifonge, Israelba na bagh ua izam, kamaghɨn kɨ Kantrin Igharazibar Gumazibar akurvagham, eghtɨ me men ganɨghɨva naviba ikuvigh egh ua na bagh izam.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index