Search form

Rom 3:21

Gumazir nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itim, God ghaze, a nan damazimɨn dera

21Ezɨma tuavir e Godɨn damazimɨn derazim, a datɨrɨghɨn azenim girɨ. A Moses Osirizir Arazibar gɨn zuir tuavimɨn otozir puvatɨ. A tuavir igharazimɨn oto. Mosesɨn Osiziriba, ko Godɨn akam inigha izir gumazibar Akɨnafariba bizir kamɨn gun mɨgei.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index