Search form

Rom 3:27

27Eghtɨ e tizim bagh uarira uan ziaba fam? Biziba bar pu. E kamaghɨn mɨkɨman kogham, e Moses Osirizir Arazibar gɨn zuima kamaghɨn God e mɨgɨa ghaze, e dera. Bar puvatɨ. Gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikɨtɨ, God suam, ia nan damazimɨn dera.

Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2004.

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

More Info | Version Index