Search form

Luk 10:25

Samaria Biyina Gairena Ana Maiba

25 Mara, kesana kirukiruma biyina kesana i botu, ba ana waina Iesu ita raurubai. Ba i toirubai i wona, “Bibeyebeyena biyim awaika ana wosei wai, yawasa mama damanina ana yauni?”

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index