Search form

Luk 11:31

31 Ba bi buibuiya maranai Sheba Taupaumina wasike ina bomsiri niko kimta pipiyisi ina kao bi goyonisi. Basuna ana kupura rabaraba, ba i nae Taupauma Solomon ana giu gaigairesi i nonora. Ba a wonewonim kata pipiya kesana nina, kona wai Solomon i getawani, ba saba komi kega ami waina koni taina baenegei.

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index