Search form

Luk 11:32

32 Nineveh biyisi yebo, bi buibiuya maranai sina bomsiri sina kao bi goyonimi, basuna Jonah kurisi i rumara wai si nuwabirabira. Ba karaku pipiya kesana Jonah i getawani wai nina, saba, komi kega ami waina koni nuwabirabira.”

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index