Search form

Luk 14:21

21Aba sabisaibirina i veramaga, ba awaika si sisiyei wai, ereonowana ana bada i wonei. Ana bada i yagisi wai i wona, “Yagiyagina ke kasibau, ba meyaga kamonai keta badai, ba keta soesoesiyai pipiya moyamoyakisi ba sikesikenisi, ba mata potapotasi ba digadigasi, ke urabaisi kona botu.”

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index