Search form

Luk 18:16

16Saba Iesu pipiya gunaguna i yorisi si botu kurina, ba i wona, “Pipiya gunaguna ko boterisi sina botu kuriku, ba kega koni gesisi. Kairavina, pipiya, nikosi pipiya gunaguna rutainisi wai, kosi God ana Basileiya karisi yai.”

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index