Search form

Luk 19:22

22Ana bada i kaobeyei i wona, “Kom aba saibisaibira kawakasekasem, kom i kesim am sisiyai ani buibuiyim. Ku kuiri kata yauku sebare padapadaku, awaika kega a terei wai a yuyauni, ba awaika kega a baoni wai a bo’oyauna.

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index