Search form

Luk 24:19

19Iesu i toirubaisi i wona, “Ba awaika i tupuwa?” Kosi si kaobeyei si wona, “Awaika Iesu Nazareth biyina kurina i tupuwa wai. Kona wai, Peroveta, pipiya ereonowasi ba God matasi yai, ana sisiya ba ana wose si maragata saki.

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index