Search form

Luk 6:35

35Saba kami abiya koi nuwayauyaunisi, ba kurisi gairena ko wosei. Ko berena kurisi wai kega karisiyai bisarobina kona nosi. Ba ami maisa wai ina rakata saki kona yauni ba God kaidamona sakina ini natunatunimi. Basuna pipiya goyogoyosi ba pipiya kega tebi kaikaiwa wai, kurisi ebi yagaire.

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index