Search form

Luk 7:42

42Ba asi ruwamo karisiyai money kega ba kasi taraboga sita saroba, kona kairavina wai damanina sebasebaresi asi ruwamo kasi taraboga i kasipupuna, ba i nota taveyisi. Meo sebare ke nosinosi ini nuwa yauyauna sakiyei?”

Luke Kaoaobaisiyena ana Buka.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index